dečiji sportski centar

Judo

Uzrast 4-6 godina

“AKTIVAN START”

U ovom uzrastu deca se najčešće prvi put sreću sa organizovanim oblikom vežbanja, odnosno treningom

Uzrast 6-7 godina

Predškolski period, priprema za školu a u našem slučaju preddžudo period, priprema za judo.

Uzrast 7-8 godina 

Deca ovog uzrasta će se na treninzima upoznati sa osnovama judoa. Cilj judo škole za decu ovog uzrasta ostaje formirarnje zdrave i svestrano razvijene ličnosti.

Uzrast 9-12 godina

Ovo je idealan period da se dete uvede u svet sporta, odnosno džudoa. Ovo je period kada dete uči da treninra.

Uzrast 12+ godina

12. do 15. Godina je period kada deca treniraju da treniraju. I ako je igra i dalje metod koj i se dosta koristi, deci je jasno da je trening ozbiljan proces, zahtevan i naporan.

Judo treninzi

 

Uzrast

4-6

U ovom uzrastu deca se najčešće prvi put sreću sa organizovanim oblikom vežbanja, odnosno treningom. Glavni zadatak je da deca zavole da “vežbaju”. Osnovni metod je igra. Deca se na trenigu igraju džudoa ali samo one igre koje im trener zada. Na taj način usmeravamo njihovu aktivost a da im pri tome ona predstavlja izvor sreće i zadovoljstva. Glavni cilj je raditi na poboljšanju motiorike, ravnoteže i orjentacije u prostoru. Poštovanje trenera, drugara, shvatanje značaja čiste opreme i mnogi drugi bitni detalji postaju vrednosti koje deca polako usvajaju kao neodvojive osobine treninga, ali i života.

Deca se u ovom uzrastu ne opterećuju terminologijom, pravilima ili tehnikama judoa. Kroz igre koje podsećaju na judo, sa dosta guranja, vučenja, prevrtanja, držanja, trudimo se da, kroz kontakt sa drugom decom, razvijaju osećaj za ravnotežu, balans i orjentaciju u prostoru. ( Zamislite sve mladunce životinja kako se igraju, bore, prevrću, nadjačavaju, nadmudruju, napadaju i brane i biće vam odmah jasan značaj ovih pokreta.)

Osnovni princip judoa koji glasi « povuci kada te protivnik gura » veoma je jednostavan u teoriji, ali je potrebno mnogo godina vežbanja da se u pravom momentu primeni u praksi. On se mora steći, osetiti, uvežbati, tačnije usavršiti, nemoguće ga je naučiti preko noći. Zbog perioda koji je potreban da se ovo umeće stekne, neophodno je uključiti ovakve igre u odrastanje svakog deteta, a judo trening prosto obiluje ovakvim situacijama. Jurke, poligoni, igre sa loptom, elementi gimnastike i atletike prepliću se na treninzima za decu ovog uzrasta.

Uzrast

6-7

Predškolski period, priprema za školu a u našem slučaju preddžudo period, priprema za judo. Kroz igre koje podsećaju na judo, sa dosta guranja, vučenja, prevrtanja, držanja, trudimo se da, kroz kontakt sa drugom decom, razvijaju osećaj za ravnotežu, balans i orjentaciju u prostoru. Zamislite sve mladunce životinja kako se igraju, bore, prevrću, nadjačavaju, nadmudruju, napadaju i brane i biće vam odmah jasan značaj ovih pokreta. Osnovni princip judoa koji glasi « povuci kada te protivnik gura » veoma je jednostavan u teoriji, ali je potrebno mnogo godina vežbanja da se u pravom momentu primeni u praksi. On se mora steći, osetiti, uvežbati, tačnije usavršiti, nemoguće ga je naučiti preko noći. Zbog perioda koji je potreban da se ovo umeće stekne, neophodno je uključiti ovakve igre u odrastanje svakog deteta, a judo trening prosto obiluje ovakvim situacijama. Jurke, poligoni, igre sa loptom, elementi gimnastike i atletike prepliću se na treninzima za decu ovog uzrasta. Pored ovih praktikuju se i dosta borbenih igara koje pre svega imaju za cilj da deca shvate kako se ponaša pre, u toku i posle borbe. Uče da poštuju sebe i protivnika, sudiju i rezultat. Pobeda i poraz moraju da se razumeju, bez preteranog radovanja, a ni preteranog tugovanja.

Uzrast

7-8

Deca ovog uzrasta će se na treninzima upoznati sa osnovama judoa. Cilj judo škole za decu ovog uzrasta ostaje formirarnje zdrave i svestrano razvijene ličnosti. Za razliku od mlađe dece, oni su sada fizički i mentalno spremni da uče osnovne tehnike bacanja i zahvata. Iako deca lako usvajaju nove pokrete, još uvek nisu spremna za ozbiljnije takmičarske nastupe. Takmičenja u ovom uzrastu služe kao vaspitno obrazovne metode kojima decu uvodimo u sport. Oni tamo stiču predstavu o masovnosti sporta kojim se bave, doživljavaju sebe kao ponosnog člana jedne velike organizovane grupe, gde se pre svega ističu svojom ponašanjem.

Plasman, odnosno, rezultat takmičenja u ovom uzrastu je najnebitnija stvar i tako se i predstavlja deci. Nihovi porazi i pobede u ovom uzrastu nemaju nikakvu težinu i ne znače ništa. Judo nas pre svega uči da je hrabar onaj ko se takmiči i da je sam izlazak na borilište pobeda. Kroz trening deca se navikavaju na obaveze i društveni život. Veliki je doprinos opštem biološkom razvoju, razvoju motorike i pozitivnih moralno-voljnih osobina. Trening podrazumeva puno prirodnih kretnji i izdašno korišćenje elementarnih igara.

Uzrast

9-12

Ovo je idealan period da se dete uvede u svet sporta, odnosno džudoa. Ovo je period kada dete uči da treninra. Njegova intelektualna i fizička zrelost omogućuju mu brz napredak i razvoj. Pažnja, koncentracija, fizičke sposobnosti su na takvom nivou da je ono sposobno da izvede i najkomplikovanije motoričke zadatke. Pravilan pristup treningu dece u mlađim uzrastima, od 3. do 9. godine (bez obzira da li su do tada trenirali džudo ili neki drugi sport – umereni broj padova, odgovarajući obim i intenzitet vežbi, pravilan pristup trenera i roditelja treningu i takmičenjima…) pruža idalnu osnovu da dete sa 9 ili 10 godina počne da se ozbiljno bavi džudoom. Jasno se vide i odvajaju sve faze treninga, zagrevanje, glavni deo treninga, hlađenje i istezanje.

Povećana im je mogućnost da duže ostanu fokusirani, tako da se ovaj period koristi da deca nauče da pažljivo slusaju, razumeju i nauče nove vežbe. Komunikacija sa decom, razgovori sa trenerom, diskusije o tehnici koja se uči, pravilnom i pogrešnom izvođenju, upoređivanje, rangiranje, verbalno i fizičko demonstriranje podstiču dete da bude što slobodnije i misli svojom glavom. U narednih 4, 5 godina deca razvijaju svoju džudo tehniku, fizički i psihički se pripremaju za period koji će ih sa 14,15 godina uvesti u takmičarski sport i omogućiti im eventualni nastavak profesionalne sportske karijere.Deci koja imaju 9 i 10 godina odgovaraju i prve zvanične takmičarske kategorije, odnosno deca postaju „poletarci“. Sa 11 i 12 godina takmiče se u kategoriji „mlađih pionira.

Uzrast

12+

12. do 15. Godina je period kada deca treniraju da treniraju. I ako je igra i dalje metod koj i se dosta koristi, deci je jasno da je trening ozbiljan proces, zahtevan i naporan. Tehnika koja je naučena se usavršava, nove i komplikovanije stvari se uče, treninzi ne smeju da se preskaču jer se teško nadoknađuje propušteno. Prava priprema za sport i život, obaveze koje nose, umor, odricanja od drugih stvari koje su zanimljive (televizija, kompijuteri, tableti..) Intezitet treninga, učestalost i trajanje se polako povećava, školske obaveze takođe vremenski postaju sve zahtevnije tako da dete mora dobro da isplanira vreme za učenje, igru, odmor i trening. Deca postaju odgovornija i organizovanija. 13ta i 14ta godina svrstava ih u kategoriju „starijih pionira“ ali takmičarski rezultati i dalje nisu u prvom planu. Ona služe da se u takmičarskim uslovima džudo zanje, snaga i sposobnosti provere i uporede sa dugom decom. 4 do 5 takmičenja na godišnjem nivou, 10 do 15 borbi. Sve više od toga preopteretilo bi dete fizički i pre svega mentalno, previše neuspeha ili sa druge strane previše medalja stvorilo bi pogrešnu sliku i otežalo sportsku karijeru budućeg vrhunskog sportiste.

Od 16 do 18 godine treniramo da bismo se takmičili. Ovo je period kada se plan i program treninga prilagođava takmičarskim nastupima. Rezultat nije najvažniji ali nastupi jesu.