Mini boravak

Za pravilan i zdrav rast i razvoj dece neophodni su uslovi u kojima dete može da dobije što više povratnih informacija od svoje okoline. To, pre svega, podrazumeva boravak sa drugom decom.
Ukoliko dete ne ide u vrtić i ceo dan provodi sa roditeljima ili babama i dedama i smatrate da Vaše dete nema dovoljno interakcije sa drugom decom, osmislili smo program od tri sata dnevno (pre ili posle podne) koje ce dete provesti kod nas u centru. Vaše dete će se kod nas družiti sa svojim vršnjacima, socijalizovati, igrati, učiti i napredovati. Dete će u toku tri sata mini boravka u Judoki biti uključeno u sve aktivnosti predviđene za taj dan (engleski, skolica sporta, radionica, šetnje..)