Uzrast 6-8 godina

Deca ovog uzrasta će se na treninzima upoznati sa osnovama judoa. Cilj judo škole za decu ovog uzrasta ostaje formirarnje zdrave i svestrano razvijene ličnosti. Za razliku od mlađe dece, oni su sada fizički i mentalno spremni da uče osnovne tehnike bacanja i zahvata. Iako deca lako usvajaju nove pokrete, još uvek nisu spremna za ozbiljnije takmičarske nastupe. Takmičenja u ovom uzrastu služe kao vaspitno obrazovne metode kojima decu uvodimo u sport. Oni tamo stiču predstavu o masovnosti sporta kojim se bave, doživljavaju sebe kao ponosnog člana jedne velike organizovane grupe, gde se pre svega ističu svojom ponašanjem. Plasman, odnosno, rezultat takmičenja u ovom uzrastu je najnebitnija stvar i tako se i predstavlja deci. Nihovi porazi i pobede u ovom uzrastu nemaju nikakvu težinu i ne znače ništa. Judo nas pre svega uči da je hrabar onaj ko se takmiči i da je sam izlazak na borilište pobeda. Kroz trening deca se navikavaju na obaveze i društveni život. Veliki je doprinos opštem biološkom razvoju, razvoju motorike i pozitivnih moralno-voljnih osobina. Trening podrazumeva puno prirodnih kretnji i izdašno korišćenje elementarnih igara.

 

12970512_10153979093923672_1998109941_o